Judith Support, steun voor jouw organisatie!

Goed functionerende organisaties? Die draaien op goed functionerende en vooral tevreden medewerkers. Elke medewerker vervult een eigen rol. En samen bereiken ze het doel, de gemeenschappelijke stip op de horizon. Door samen te werken, door teamwerk te leveren. Maar wat doe je als je ervaart dat de organisatie binnen je bedrijf anders loopt dan die zou moeten lopen? Laat Judith Support meekijken!

Judith Support:

 • begeleidt het proces om tot optimalisatie en herinrichting van werkprocessen te komen;
 • zorgt ervoor dat er balans is tussen de aandacht voor de groep en het doel wat de groep voor ogen heeft;
 • geeft inzicht en training zodat medewerkers beter gaan samenwerken;
 • begeleidt je in het maken van concrete actiedoelen waarmee de lange termijn doelstellingen haalbaar worden.

De aanpak van Judith Support

Banen komen voort uit organisaties en die banen worden ingevuld door mensen van vlees en bloed. De manier waarop mensen hun werk aanpakken, hangt voor een groot deel van de persoonlijkheid van die medewerkers af. Natuurlijk kun je een poppetje op een plekje zetten. Maar bereik je daarmee je doel? Wanneer je alleen bezig bent met de formele organisatie binnen je bedrijf, de bovenstroom, zie je niet wat er in de onderstroom gebeurt. Judith Support maak de onderstroom zichtbaar. Dat doe ik door via verschillende methodieken onzichtbare factoren zichtbaar te maken en het onbespreekbare bespreekbaar te maken.

Menselijke beschouwing

Mensen komen niet altijd tot hun recht in het werk dat ze doen. Dit heeft vaak te maken met ingesleten processen en patronen in de organisatie. Met kleine aanpassingen is het vaak al mogelijk mensen met meer voldoending en plezier te laten werken.
Judith Support:

 • maakt de verantwoordelijkheden van de medewerkers en de afdelingen inzichtelijk;
 • brengt bestaande werkprocessen in beeld en analyseert de knelpunten;
 • stelt concrete vragen om in kaart te brengen waar medewerkers tegenaanlopen;
 • beschouwt of bedrijfsdoelen en de afdelingsdoelen overeenkomen.

Communicatie

Communicatie is het sleutelwoord bij coaching en training. Je wilt dat medewerkers bewust worden en tot inzicht komen welke rol ze binnen het geheel vormen. Hoe ze samen aan doelen en taken werken en hoe ze daarbij tot ontwikkeling komen. Organisatieontwikkeling gaat in eerste instantie over individuele ontwikkeling van medewerkers. Daarna komt ‘samen’ pas in beeld. Judith Support kijkt naar de organisatie in zijn geheel, de teams, maar ook naar de individuen en de wijze waarop interactie en communicatie plaatsvindt.

Maatwerktraject

Tijdens een vrijblijvende intake wordt geïnventariseerd waar de hulpvraag ligt. Als deze duidelijk is, maakt Judith Support samen met jou een plan van aanpak. Hiermee gaan we samen aan de slag in een maatwerktraject. Dit traject kan zowel in een team als individueel worden uitgezet. Met coaching en training leert Judith Support medewerkers nieuwe routines en vaardigheden aan.

Opbrengsten:

 • werkprocessen zijn geoptimaliseerd of opnieuw ingericht;
 • doelen voor de korte- en lange termijn worden gehaald;
 • daling werkdruk;
 • medewerkers hebben respect voor elkaars werkprocessen;
 • medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor eigen leerproces en werk;
 • het team werkt beter samen;
 • inzicht in eigen talenten en kwaliteiten èn die van de ander;
 • meer voldoening en werkplezier.

“Ik luister naar jou en je medewerkers op een toegankelijke, vriendelijke en mensgerichte manier.”

Judith Schaap

Contact met Judith
op een manier die bij je past

Contact met Judith
op een manier die bij je past