Zoek jij een nieuwe richting of invulling voor jouw organisatie of is er een betere samenwerking binnen jouw team nodig? Dit kan een inspirerend en uitdagend proces zijn. Daarom werkt het vaak goed om hier een externe, neutrale begeleider voor in te zetten. Ik sta voor een frisse blik binnen zo’n proces en weet snel het vertrouwen te winnen dat nodig is voor verandering.

Rode draad

Begeleiding op het gebied van innovatie, visieontwikkeling, professionalisering en implementatie van nieuwe werkprocessen zijn zaken waar ik goed in ben. Een belangrijke voorwaarde om succes te boeken, is dat de werknemers gemotiveerd en geïnspireerd zijn om samen naar dezelfde doelen te streven. In dit proces weet ik de rode draad vast te houden door te faciliteren, structureren en ervoor te zorgen dat de inbreng van alle deelnemers wordt gehoord. Hierbij gaat het zowel om het bespreken van de inhoud als het begeleiden van de dynamiek binnen het team. Ook het reflecteren tijdens discussies, het bieden van probleemoplossingen en het stellen van doelen hoort hierbij.

Resultaat op maat

Ieder proces vraagt om maatwerk. Flexibiliteit is nodig om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en veranderingen tijdens het traject. Door uiteenlopende methodes en tools in te zetten die op dat moment passend zijn, zorg ik ervoor dat verschillende wensen bij elkaar gebracht worden en gezamenlijke doelen worden bereikt.

Judith Support
ontzorgt door:

Geïnteresseerd in wat ik voor jou kan betekenen als procesbegeleider?

Neem
vrijblijvend
contact op

Contact

Op een manier die bij je past

Contact met Judith
op een manier die bij je past

Contact met Judith
op een manier die bij je past