Organisatieontwikkeling

Goed functionerende bedrijven draaien op gemotiveerde en tevreden medewerkers. Elke medewerker vervult een eigen rol. Door vanuit hun eigen competenties samen te werken bereiken ze een gemeenschappelijk doel.

Wat doe je als je merkt dat de organisatie binnen je bedrijf niet loopt zoals dat zou moeten? Laat Judith dan meekijken!

Judith Support:

  • Begeleidt het proces om tot optimalisatie en herinrichting van werkprocessen te komen
  • Zorgt voor balans tussen de aandacht voor de groep en het doel wat de groep voor ogen heeft
  • Geeft inzicht en training aan jouw medewerkers, zodat de samenwerking onderling verbetert
  • Begeleidt je in het maken van concrete actiedoelen, waarmee de lange termijn doelstellingen haalbaar worden.

Wat is echt belangrijk?

Binnen bedrijven worden banen ingevuld door mensen. De manier waarop medewerkers hun werk doen, hangt voor een groot deel van hun persoonlijkheid af. Natuurlijk kun je een ‘poppetje’ op een ‘plek’ zetten. Maar bereik je daarmee jouw doel?

Als je alleen bezig bent met de formele organisatie binnen je eigen bedrijf, de zogenaamde bovenstroom, zie je niet wat er in de onderstroom gebeurt.
Judith maakt deze onderstroom zichtbaar, door aandacht te hebben voor zowel de formele als informele organisatie binnen jouw bedrijf. Door het inzetten van verschillende methodes komen onzichtbare factoren in beeld, zodat het onbespreekbare bespreekbaar wordt.

Menselijke beschouwing

Mensen komen niet altijd tot hun recht binnen hun werk. Dit heeft vaak te maken met ingesleten processen en patronen in de organisatie. Met kleine aanpassingen ontstaat vaak al meer voldoening en plezier bij de medewerkers.

Judith Support:

  • Maakt de verantwoordelijkheden van de medewerkers en afdelingen inzichtelijk
  • Brengt bestaande werkprocessen in beeld en analyseert de knelpunten
  • Stelt concrete vragen om in kaart te brengen waar medewerkers tegenaanlopen
  • Beoordeelt of bedrijfsdoelen en de afdelingsdoelen overeenkomen.

Communicatie

Communicatie is het sleutelwoord bij coaching en training. Je wilt dat medewerkers bewust worden en tot inzicht komen welke rol ze binnen het geheel vormen. Hoe ze samen aan doelen en taken werken en hoe ze zichzelf daarbij verder ontwikkelen. Organisatieontwikkeling gaat in eerste instantie over individuele ontwikkeling van medewerkers. Daarna komt ‘samen’ pas in beeld. Judith kijkt naar de organisatie in zijn geheel, de teams, maar ook naar de individuen en hoe interactie en communicatie plaatsvindt.

Maatwerktraject

Tijdens een vrijblijvende intake inventariseren we samen waar jouw hulpvraag ligt. Als deze duidelijk is, maken we samen een plan van aanpak. Dit brengen we met een maatwerktraject in praktijk. Zo’n traject kan zowel in een team als individueel worden uitgezet. Met coaching en training leer ik medewerkers nieuwe routines en vaardigheden.

Het resultaat

Geïnteresseerd in wat Judith Support voor de ontwikkeling van jouw organisatie kan betekenen?

Neem
vrijblijvend
contact op

Contact

Op een manier die bij je past

Contact met Judith
op een manier die bij je past

Contact met Judith
op een manier die bij je past